1%

GOŚCIMY

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

image1 image2 image3

INNE WYDARZENIA

        22 kwietnia w Centrum Konferencyjnym w Górażdżach miał miejsce XIII Zjazd Związku OSP RP województwa opolskiego. Na zjazd przybyli między innymi dh Waldemar Pawlak poseł na Sejm RP, wicepremier, prezes Zarządu Głównego ZOSP RP, dh Ryszard Galla poseł na Sejm RP, Stanisław Rakoczy wiceminister spraw wewnętrznych, gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny PSP, dh. Teresa Tiszbierek wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP, Józef Sebesta marszałek województwa opolskiego, Antoni Jastrzębski wicewojewoda opolski, st. bryg. Karol Stępień Opolski Komendant Wojewódzki PSP.

Na zjeździe odznaczono wyróżniających się działaczy związku, podsumowano pięcioletni okres kadencji Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP przypadający na lata 2007-2011 oraz wybrano władze na nową kadencję.

Dh Andrzej Borowski prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP przedstawił szczególne osiągnięcia kadencji. Podziękował Komendantowi Głównemu PSP za bardzo dobrą współpracę, którą określił jako wzorcową w Polsce. Podziękował strażakom OSP za zaangażowanie w pracy na rzecz związku, prezesowi ZG ZOSP RP, samorządom i organizacjom rządowym i samorządowym za wsparcie a także podziękował ustępującym władzom.

Po sprawozdaniach przewodniczących komisji oraz wnioskach delegatów, do dyskusji włączyli się zaproszeni goście. Wiceminister spraw wewnętrznych złożył podziękowania strażakom ochotnikom za ofiarność. Zapewnił o pełnym wsparciu dla ochotniczych straży pożarnych oraz o perspektywach poszerzenia i wzmocnienia ich roli. Komendant Główny PSP odniósł się do złożonych podczas zjazdu wniosków i postulatów. Przedstawił plany dotyczące ochotniczego pożarnictwa i również zapewnił o wsparciu działalności związku. Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP przedstawił wyzwania stojące przed współczesną ochotniczą strażą pożarną. Zachęcił do współpracy pomiędzy młodszym i starszym pokoleniem, gdyż jedni i drudzy, szczególnie w tych czasach, mają wiele do wniesienia do współczesnego pożarnictwa.

W tym zjeździe brało udział dwoje druhów z OSP Komprachcice

 

      Dzień św. Floriana od pięciu wieków uznawany jest za patrona strażaków. I w ten dzień obchodzą swoje święto.
Dodatkowo w tym roku obchodzona jest 20 rocznica powstania w naszym kraju Państwowej Straży Pożarnej.
Pomimo, że strażacy kojarzą się głównie z gaszeniem pożarów, to obecnie jest to tylko część ich obowiązków. Niosą pomoc w wielu innych zdarzeniach, wypadkach, powodziach ale przede wszystkim ratują życie.
4 maja 2012 roku strażacy z OSP Komprachcice obchodzili swoje święto, rozpoczynające się mszą świętą w Kościele parafialnym, następnie strażacy prowadzeni przez orkiestrę dętą z Komprachcic dotarli do Samorządowego Ośrodka Kultury, w którym wspólnie świętowali ten ważny dzień.

      Dzień 06 września 2012 roku jest przełomowym dniem dla strażaków OSP w  Komprachcicach, ponieważ po wielu staraniach, zakupiony został średni zestaw do ratownictwa technicznego marki WEBER RESCUE. Pieniądze na ten cel zostały pozyskane z KSRG, ZOSP RP, Gminy Komprachcice, oraz ze środków własnych.

Pragniemy w tym miejscu podziękować wszystkim Druhom , którzy byli zaangażowani w pozyskaniu tak niezbędnego sprzętu.
 

      Dnia 29 września 2012 roku, strażacy z OSP Komprachcice zmobilizowali się do przeprowadzenia dnia gospodarczego w swojej remizie. Porządki te miały na celu przygotowanie się do przeglądu operacyjno-technicznego, przeprowadzanego przez Komendę Miejską PSP w Opolu.